Genom att hyra in kunnig personal som kan göra elritningar efter önskemål är ett steg i rätt riktning. En elritning visar hur alla lampor, uttag, elcentraler, bredbandsuttag och ledningsdragningar kommer att gå till och från huset. Ritningen ger en överblick över var elen behövs i olika delar av huset. Elkonstruktionen är i sig viktig och elritningarna brukar oftast göras av företag i El-procad och E-plan, med skåpsbyggnad och dimensionering samt innebära projektledning för installationen. Detta kan skilja sig mellan företagen.

Priset kan skilja sig beroende på vad som önskas. Om en elritning efterfrågas för en uppsättning med uttag, uppsättning av lampor och strömbrytare vilket är den vanliga svenska standarden kostar det inget extra. Men om ett mer omfattande arbeta av elritningar vill göras, där en omfattande del av uttag och belysning ska ingå kostar det mer att producera. I en standardelritning ingår följande saker: trefasuttag, max tre utebelysningar, max 2 datauttag, 3-4 uttag per sovrum & vardagsrum därav 1 taklampa i varje rum samt arbetslysning för kök och tvätt. Allt utöver detta, blir en merkostnad.

Elritningarna underlättar arbetet.

Genom att anlita ett företag som dagligen arbetar med elritningar, kan ett lyckat resultat produceras. Ett företag med flera års erfarenhet tar uppgifter på största möjliga allvar, vilket kan leda till att det blir ett framgångsrikt projekt. Varför är det då bra att utöver det ovanstående göra elritningar i sitt hus? Elritningar är ett oerhört bra verktyg, då det ger kunden en bra överblick för att kunna se var någonstans i huset som elen kommer att finnas. Elritningen kan ge en idé om hur det kan se ut i huset och därför kan ändringar göras under tillverkningen av elritningen, och ändra det som önskas innan det riktiga arbetet påbörjas i huset.

Inte nog med att det också visar om något går att genomföra men även var någonstans eluttagen ska finnas. Givetvis finns det olika typer av elritningar, vissa är mer tidskrävande när mer omfattande arbeten, exempelvis belysning, ska göras. Därför tas alltid en hänsyn kring hur stort uppdraget är och hur mycket tid som behöver läggas ner på ett projekt.